ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠠᠰᠬᠠᠨ ᠳᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠡ᠊ ᠲᠢᠳᠡᠮ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
᠊ᠠ᠊ ᠠᠴᠤᠭ ᠠ᠊ ᠂ ᠊ᠨᠠ᠊ ᠂ ᠊ᠭᠠ᠊ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦ
᠊ᠢ᠊ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠪᠢ
(ᠢ᠊᠂ᠦ᠊ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠢᠳᠦ ᠪᠠ ᠵ᠊ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠥᠯᠭ᠎ᠠ)᠂
ᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠯᠪᠢ (ᠶ᠊ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ)᠂
ᠭᠣᠬᠠᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠪᠢ ‍(ᠸ᠊ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ)᠂
ᠰᠡᠨᠵᠢᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠪᠢ (ᠳ᠋᠊ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ)᠂
ᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠰᠢᠯᠪᠢ (ᠷ᠊ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠥᠯᠭ᠎ᠠ) ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ
ᠡᠪᠡᠷ ᠯ᠊ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠮ᠊ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭᠠ᠎ᠠ
᠊ᠤ᠊ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠ (᠊ᠳ᠊) ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠵᠠᠪᠠᠵᠢ ᠰ᠊ ᠂ ᠱ᠊ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠢ᠋ ᠨᠣᠮᠤ ᠬ ᠂ ᠭ ᠂ ᠿ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠣᠮᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ
. ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠨ ᠂ ᠭ ᠂ ᠱ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠴᠡᠭ
᠊ᠠ ᠣᠷᠬᠢᠴᠠ ᠠ᠊ ᠂ ᠡ᠊ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ
᠊ᠬ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠬᠢᠴᠠ ᠬ ᠂ ᠭ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ
᠊ᠠ᠋ ᠴᠠᠴᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠ᠊ ᠂ ᠡ᠊ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠃
ᠰᠠᠯᠤᠩᠬᠢᠳᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠴᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ᠂
ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
᠊ᠧ᠋ ᠣᠳᠤᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠥ᠊ ᠂ ᠦ᠊ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ
᠊ᠯ ᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠯ᠊ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠢ᠋ ᠬᠢᠮᠤᠰᠦ ᠢ᠊ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ
᠊ᠵ᠊ ᠰᠣᠶᠤᠭ᠎ᠠ ᠵ᠊ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠥᠯᠭ᠎ᠠ
ᠠᠴᠠ ᠴ ᠂ ᠼ ᠂ ᠽ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠷᠲᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠬᠠᠢ ᠫ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠬᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠸ᠂ᠳ ᠵᠠᠷᠲᠢᠭ ᠼ ᠂ ᠽ ᠂ ᠹ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠴ ᠂ ᠪ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082